Översikt

oversikt

Baserat på den löpande bokföringen uppdateras siffrorna automatiskt, så att ni hela tiden kan hålla koll på och förstå hur väl företaget presterar i förhållande till den uppsatta budgeten.

Resultat

resultat

Med ett kapptryck jämför du årets resultatet mot tidigare år och mot er budget. Rapporten uppdateras automatiskt, vilket gör att ni på ett enkelt sätt kan förstå hur resultatet förändrats vid varje given tidpunkt.

Balans

balans

I NIMYA sammanställer du balansräkningen snabbt och effektivt. Med tydliga illustrationer förstår du hur företagets balans är uppdelad och hur den förändrats över tid.

Kassaflöde

kassaflode

Kassaflödesanalysen visar hur dina pengar förflyttas i företaget. Med hjälp av tydliga illustrationer förstår du från var pengarna flödar in, till var de flödar ut och vid vilken tidpunkt.

Nyckeltal

nyckeltal

Utifrån företagets affärshändelser generar systemet nyckeltalen automatiskt. Du väljer helt själv vilka nyckeltal NIMYA ska följa upp, och kan på så sätt skapa det dataunderlag du behöver för att fatta de beslut som är bäst för dig.

Budget

budget

Budgeten fungerar som både företagets och systemets nav, från vilket NIMYA hämtar de jämförsedata du behöver för att i realtid förstå hur väl företaget faktiskt presterar. Du skapar den med ett knapptryck och väljer själv ifall du vill budgetera på kontonivå- eller spann.

Rapportering

rapportering

Genom att skapa förutsättningar för informativ, saklig och tydlig rapportering direkt i plattformen förenklar NIMYA kommunikationen mellan redovisningkunsulter och företag, vilket öppnar upp möjligheterna för bättre rådgivning och bättre beslut.

Likviditetsprognos

likviditetsprognos

Att förstå företags framtida betalningsförmåga är avgörande för ett bra och lönsamt besultsfattande. Baserat på de kontinuerliga affärshändelserna och den uppsatta budgeten tar NIMYA fram automatiska likviditetsprognoser, utan att ni lyfter ett finger.

Resultatprognos

resultatprognos

Genom att förstå morgondagen fattar ni bättre beslut idag. Baserat på budget och löpande bokföring tar ni del av automatiserade resultatprognoser i realtid, och förstår hur väl företaget faktiskt presterar.

Grupper

grupper

I NIMYA skapar du enkelt grupper för konsulter och företag. Välj vilka företag som ska ingå i din grupp och tilldela sedan de konsulter som arbetar med företagen behörighet till gruppen.

Koncerner

koncerner

I NIMYA kan du enkelt klippa, klistra och pussla ihop olika företag och jämföra deras gemansamma data för att förstå hur de hade presterat om företagen styrdes som en enhet. Välj bara vilka företag du vill titta på, så tar systemet fram alla relevanta siffor åt dig.